Hva er kravene for å kjøre cross?

3181613139_80f78d0af9Cross, eller motocross er en sport som kjøres med motorsykkel på egne baner. Disse banene er enten dekket med jord, sand eller lignende materiale. Det arrangeres ofte konkurranser eller løp innen cross, hvor det da så klart må følges spesielle regler og krav. Et vanlig løp innen cross kjøres i to omganger, hvor det kan være opp til 30 deltagere som starter samtidig.

Krav for kjøring

Når man deltar i et løp eller i en konkurranse, uansett hva det er for, så finnes det alltid noen regler og krav som må følges for å kunne delta på en godkjent måte. Innen cross så er det så klart også noen krav som må følges, for og i det hele tatt kunne være med på trening innen cross eller i en konkurranse. Disse kravene sier blant annet at man må ha en lisens for å kunne kjøre motocross, i tillegg til at man må ha nødvendig kjøreutstyr. Innen lisens for cross så finnes det en lisens for nybegynnere, denne kan man få tildelt når man møter opp på en godkjent bane. Motorsykkelen som man skal bruke under trening eller konkurranse må være godkjent under spesielle krav. For at treningen eller konkurransen skal være lovlig og godkjent så må kjøringen foregå på en godkjent bane.

Krav innen alder

Det er så klart noen regler og krav innen alder som må følges når det er snakk om å kjøre cross. Det finnes flere ulike grener innen sporten cross, og det kan da variere i hvilke aldersgrupper som kan delta i ulike arrangementer innen de grenene. Når det kommer til cross som en generell sport så er aldersgrensen satt til fem år. Det vil si at alle gutter og jenter som har fylt fem år har lov til å begynne å kjøre cross, så klart med foreldrenes godkjenning. Det finnes da ulike klasseinndelinger som blant annet går ut på alderen til de som kjører.

Lisenser

Som nevnt over så finnes det noen ulike lisenser som man må ha for å kunne få tillatelse til å kjøre cross. Det er viktig å fullføre disse kravene før man begynner å kjøre, slik at man vet at man kjører på en lovlig måte. Kjører man i en konkurranse så vil dette også bli sjekket opp, slik at alle deltagerne er med på en godkjent måte. For å få en lisens som er godkjent både til treningskjøring og konkurransekjøring så må man ta et kurs. Det er et lisenskurs som består av to deler. Den ene delen er åtte timers teori kurs, hvor man lærer mye av det nødvendige innen cross. Den andre delen er et åtte timers kurs som går ut på ulike kjøreteknikker. I denne delen så vil man få lære hvordan man skal kjøre cross. Det vil være en lærer som viser og forklarer dette, i tillegg til at man får prøve det ut selv. Kurset er til for at man skal kunne kjøre cross på en så sikker måte som mulig.