Lisens og forsikringer

9435422829_977412bd30Cross kjøring er en sport hvor man kjører crossmotorsykkel på en spesiallaget bane. Banen er enten dekket med sand eller jord eller noe lignende materiale. Det finnes regler rundt det å kjøre cross, slik det gjør i mange andre sport. Det er satt noen krav som må holdes for at man skal kunne kjøre cross på en lovlig og godkjent måte. Det gjelder blant annet utstyret som man skal bruke under kjøringen, i tillegg til at det er krav til ulike lisenser som man må ha når man skal kjøre cross. Alt dette er laget for at det skal være så sikket som mulig å kjøre cross.

Lisenser

Det finnes ulike typer lisenser innen cross kjøring og det gjelder da for blant annet ulike aldersgrupper. Innen NMF, som står for Norges Motorsportforbund så finner man flere ulike varianter av lisenser, som da blant annet varierer ut ifra erfaring, alder og hva slags dekning man har innen forsikringen sin.
Et krav som dekker alle slags cross kjørere er det at hvis man skal kjøre på bane, uansett om det er trening eller om det er konkurranse, så skal man ha en godkjent lisens. Hvis man er i en opplæringsfase og med andre ord er nybegynner så finnes det noen lisenser som kan deles ut som en midlertidig løsning.
Lisensen er noe som man må søke om og den blir først godkjent og merket som gyldig når den er betalt og når man har betalt medlemskapet i klubben man hører til. Lisensen man får er gyldig et år om gangen og må fornyes på nyåret.

Hvordan få lisens

Det er mulig å få lisens innenfor flere forskjellige grener, men uansett hvilken gren man skal ha lisens til så må det gjøres på samme måte. Det er et lisenskurs man må gjennom for å få tildelt en godkjent lisens. Det kan hende at man har en lisens innenfor en annen gren fra tidligere, men da trenger man fortsatt å gå gjennom kjøredelen og teoridelen som dekker den nye grenen man skal få lisens i. Hvis man har flere ulike lisenser innenfor flere grener så er det nå blitt gjort slik at man betaler kun en sum, uansett hvor mange grener man har lisens for fra tidligere.
Når man søker om å få en ny lisens så må man først sørge for at søknadsskjemaet er signert av kurslærer, klubben man er medlem av, søkeren selv og eventuelt en foresatt hvis søkeren er under 18 år. I tillegg til dette så må søker legge ved en egenerklæring på helse, men det gjelder kun de søkerne som er mellom fem og 12 år. Fra det året man har fylt 13 år så må han ha en underskrift fra en lege på helsetilstanden. Når man har fylt ut selve søknadsskjemaet også så er det bare å sende det inn. Man må alltid regne med opp til to ukers behandlingstid, og det er fra søknaden har ankommet kontoret. Når lisensen er godkjent så vil man få den på e-post.